Search form

Προμήθειες

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (Ιατρικοί Εξοπλισμοί για Πλαστική Χειρουργική) συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων τεσσάρων ευρώ (65.304,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι την 28 Ιουνίου 24 και ώρα 12:00 θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την σύναψη προμήθειας οπωροκηπευτικών, με σκοπό την κάλυψη αναγκών συσσιτίου Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών και αναγκών μεταπώλησης των Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων (ΚΨΜ, ΛΑΦ και ΚΑΑΥ), που εδρεύουν στις ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ (συμπεριλαμβανομένου του ΚΑΑΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ) και ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ, μέσω των ΣΠ ΞΑΝΘΗΣ και ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια Α΄ Υλών για κάλυψη αναγκών του διακλαδικού προγράμματος παραγωγής χρωμάτων του 691 ΒΕΒ. Η Συμφωνία Πλαίσιο θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού ύψους: ενός εκατομμυρίου εκατό εβδομήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (1.172.400,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια φερμουάρ, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής ειδών ιματισμού του 700 ΣΕ, για τα έτη 2025 - 2026. Η Συμφωνία Πλαίσιο θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού ύψους: διακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (298.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια φανελών πολυεστερικών κοντομάνικων για κάλυψη αναγκών ΕΣΣΟ, μαθητών παραγωγικών σχολών και περιοδικής χορήγησης στελεχών, για τα έτη 2025 - 2027. Η Συμφωνία Πλαίσιο θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού ύψους: ενός εκατομμυρίου εκατό πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (1.155.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε περισσότερα

 

Παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια λοιπού υγειονομικού αναλωσίμου (ιατρικά βοηθήματα – στεφανιαίες ενδοπροθέσεις) συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (62.976,35€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών.

Διαβάστε περισσότερα

 

Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ανοικτό, δημόσιο, διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Τεχνικών Υλικών Καυσίμων για Κάλυψη Αναγκών των Βασικών Εφοδιαστικών Κέντρων ΕΜ», με «Ανοικτή Διαδικασία», (σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν.3978/2011) και κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Διαβάστε περισσότερα