Search form

Προμήθειες

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα), CPV: 33652300-8, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα μία χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρω και ενενήντα δύο λεπτά (31.378,92€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων 3 κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το ΝΙΜΤΣ θα προβεί στη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με αντικείμενο την προμήθεια Ιατρικού Ρουχισμού.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το ΝΙΜΤΣ θα προβεί στη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με αντικείμενο την προμήθεια Μασκών Υψηλής Αναπνευστικής Προστασίας.

Διαβάστε περισσότερα

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών κυλικείου τα οποία διατίθενται προς πώληση στα κυλικεία των Μονάδων και Υπηρεσιών του ΕΣ ή αγοράζονται, για κάλυψη των αναγκών των στρατιωτικών Μονάδων που εδρεύουν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Διαβάστε περισσότερα

 

Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με προσφυγή σε ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια εμφιαλωμένου νερού, αναψυκτικών και εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου, για κάλυψη αναγκών συσσιτίου των Μονάδων-Ανεξάρτητων Υπομονάδων της 79 ΑΔΤΕ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια υγειονομικού υλικού (Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών) CPV: 33181500-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων  πενήντα ευρω και πενήντα πέντε λεπτά (156.550,55€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια υγειονομικού υλικού (Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης) CPV: 33181000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων  ενενήντα επτά ευρω και εβδομήντα έξι λεπτά (78.597,76€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς 15/2022 στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «Σύναψη ετήσιας σύμβασης για κάλυψη βλαβών και συντηρήσεων των δέκα (10) μηχανημάτων DBB-05 της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού».

Διαβάστε περισσότερα

 

Ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια υγειονομικού υλικού (Διάφορα ανταλλακτικά) CPV: 34913000-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (171.530,32€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016  για την «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Προστατευτικά καλύμματα κεφαλής)», CPV: 18444000-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εννέα χιλιάδων εκατόν εξήντα εννέα ευρω  (9.169,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα