Search form

Προμήθειες

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια 2 ειδών υφασμάτων για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος παραγωγής του 700 ΣΕ και εξερχόμενων από τις παραγωγικές σχολές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η Διοίκηση Μηχανικού της ΑΣΔΥΣ (ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ) διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ 651 ΑΒΥΠ εκτιμώμενης αξίας 1.476.750,55 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4782/2021 και τους όρους της παρούσας.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΓΣΝΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την Προμήθεια Ακτινοδιαπερατών φορείων μεταφοράς ασθενών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 75.600,00 € μη συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ήτοι στο ποσό των ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ 93.744,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ., (CPV:33161000-6) Ηλεκτροχειρουργική μονάδα.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει, ηλεκτρονικό, δημόσιο, διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας εβδομήντα δύο (72), ειδικών οπτικών βοηθημάτων παρατήρησης για πληρώματα ταχύπλοων σκαφών με δυνατότητα παρατήρησης εντός νερού για έρευνα - διάσωση (υποβρύχιες διόπτρες παρατήρησης νύχτας) και συγκεκριμένα την προμήθεια προσαρτήματος οπτικού βοηθήματος παρατήρησης εντός νερού, συγκεκριμένων χαρακτηριστικών για την εκτέλεση της αποστολής των Μονάδων ΣΞ, στο πλαίσιο συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στην διαχείριση της προσφυγικής κρίσης για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής/προσφυγικής ροής και την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: πεντακοσίων εξήντα ενός χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (561.600,00 €), χωρίς ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

 Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει, ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας καταυγαστήρα laser με δυνατότητα νυχτερινής κατάδειξης σημείου στα πλαίσια έρευνας, διάσωσης και εντοπισμού του καταδειχθέντος σημείου από ιπτάμενα μέσα προσδιορισμού θέσης, αποτελούμενου από συσκευή εκπομπής δέσμης laser και ψυχόμενο οπτικό αισθητήρα σκόπευσης με δυνατότητα κατάδειξης σημείου, προκειμένου να είναι δυνατή και ταχεία η κατάδειξη σημείου ενδιαφέροντος, κατά την διάρκεια επιχείρησης έρευνας - διάσωσης, για την εκτέλεση της ειδικής αποστολής των Μονάδων ΣΞ στο πλαίσιο συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών/προσφυγικών ροών και την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των προσφορών στο πλαίσιο του υπ’ αρίθμ. 68/21 διαγωνισμού, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να προετοιμαστούν εγκαίρως για την κατάρτιση των προσφορών τους.

Διαβάστε περισσότερα

 

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ παρατείνει την καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών στον διαγωνισμό θέματος από 27 Σεπ 21 σε 7 Οκτ 21, με αντίστοιχη μεταφορά της ορισμένης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών την 13 Οκτ 21, ώρα 08:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το πρόγραμμα στρατιωτικού εξοπλισμού «υποστήριξη ερπυστριών Μ113 με προμήθεια μεταλλικών μερών ερπυστριών (ΜΜΕ)»), με την ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν.3978/2011 και κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή (άρθρο 66 του Ν.3978/2011).

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει με το (β) σχετικό, 3ο επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια 1 μονάδας υδροβολής υλικών, με σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων επιτήρησης και αποτροπής των με-ταναστευτικών ροών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, ποσού ύψους εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τριάντα εννέα ευρώ (68.548,39 €), χωρίς ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΕΛΔΥΚ ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια των Μονάδων της με είδη κυλικείου (CPV: 15810000-9, 15500000-3, 15550000-8, 15895000-8).

Διαβάστε περισσότερα