Search form

Προμήθειες

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια φερμουάρ, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής ειδών ιματισμού του 700 ΣΕ, για τα έτη 2025 - 2026. Η Συμφωνία Πλαίσιο θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού ύψους: διακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (298.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια φανελών πολυεστερικών κοντομάνικων για κάλυψη αναγκών ΕΣΣΟ, μαθητών παραγωγικών σχολών και περιοδικής χορήγησης στελεχών, για τα έτη 2025 - 2027. Η Συμφωνία Πλαίσιο θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού ύψους: ενός εκατομμυρίου εκατό πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (1.155.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε περισσότερα

 

Παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια λοιπού υγειονομικού αναλωσίμου (ιατρικά βοηθήματα – στεφανιαίες ενδοπροθέσεις) συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (62.976,35€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών.

Διαβάστε περισσότερα

 

Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ανοικτό, δημόσιο, διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Τεχνικών Υλικών Καυσίμων για Κάλυψη Αναγκών των Βασικών Εφοδιαστικών Κέντρων ΕΜ», με «Ανοικτή Διαδικασία», (σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν.3978/2011) και κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από την Στρατιωτική Υπηρεσία ότι την 6 Ιουν 24, θα διενεργηθεί Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια  ειδών κάβας (αναψυκτικά, χυμοί, εμφιαλωμένα νερά, αλκοολούχα ποτά), για ανάγκες του ΣΠ Κιλκίς και του ΣΠ Πολυκάστρου καθώς και των Μονάδων (ΚΨΜ και συσσίτιο Οπλιτών) και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων των Φρουρών Κιλκίς, Ν. Σάντας, Πολυκάστρου, Γιαννιτσών και Έδεσσας.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2γ προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας (με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής για δύο επιπλέον έτη) για την παροχή υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς προσωπικού και μέσων. Η Συμφωνίας Πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού ύψους: πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (5.681.440,00 €) άνευ ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ προκηρύσσει Δημόσιο, Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΣΕΘΑ».

Διαβάστε περισσότερα