Search form

Προμήθειες

Παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών.

Διαβάστε περισσότερα

 

Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Αποστειρωμένες Κομπρέσσες και Καθετήρες Παροχέτευσης για Ανάγκες ΑΒ Παθολογικής)», (CPV: 33141118-0 «Αποστειρωμένες Κομπρέσσες», 33141641-5 «Καθετήρες Παροχέτευσης»).

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/5β προκηρύσσει 2ο επαναληπτικό ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας - Πλαίσιο (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας για τη διακλαδική προμήθεια φαρμακευτικών υλικών (αναισθητικά), με σκοπό την κάλυψη αναγκών ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ. Η Σ-Π θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς ανά τμήμα, βάσει τιμής, [χαμηλότερη Προσφερόμενη Τιμή (Π.Τ.)], προϋπολογισμού ύψους: διακοσίων δεκαέξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (216.845,20 €) άνευ ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Δημόσιος Ανοικτός Μειοδοτικός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την προμήθεια κρεάτων όπως φαίνονται στην Παράγραφο 1.3 του Παραρτήματος «Α», προς κάλυψη των αναγκών των Μονάδων – Υπηρεσιών Στρατού Ξηράς νήσου Κρήτης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (Π.Ε. Ηρακλείου) συνολικής εκτιμώμενης αξίας εκατό είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ενός ευρώ (126.351,00€) χωρίς Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

 

1. Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία, ότι θα διενεργηθούν Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, με αντικείμενα όπως παρακάτω:

α. Προμήθεια προμήθεια  τροφίμων συσσιτίου των ΕΔ για ανάγκες του ΣΠ Πολυκάστρου και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων στις Φρουρές Πολυκάστρου, Γιαννιτσών και Έδεσσας, προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων, εβδομήντα ενός ευρώ και σαράντα λεπτών (149.071,40€) με ΦΠΑ (13%), με ημερομηνία διεξαγωγής την 27 Ιουν 24.

β. Προμήθεια κατεψυγμένων τροφίμων (κηπευτικά, αλιεύματα, γεώμηλα), για κάλυψη αναγκών του ΣΠ Κιλκίς και των Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων των Φρουρών Κιλκίς και Ν. Σάντας, προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (52.900,95€) με ΦΠΑ (13%), με ημερομηνία διεξαγωγής τη 28 Ιουν 24.

Διαβάστε περισσότερα

 

Αποκατάσταση βατότητας τμήματος αγροτικού οδικού δικτύου που συνδέει τον οικισμό Αγίου Ευστρατίου με το φυλάκιο ΔΑΝ Αγίου Ευστρατίου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (Ιατρικοί Εξοπλισμοί για Πλαστική Χειρουργική) συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων τεσσάρων ευρώ (65.304,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι την 28 Ιουνίου 24 και ώρα 12:00 θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την σύναψη προμήθειας οπωροκηπευτικών, με σκοπό την κάλυψη αναγκών συσσιτίου Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών και αναγκών μεταπώλησης των Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων (ΚΨΜ, ΛΑΦ και ΚΑΑΥ), που εδρεύουν στις ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ (συμπεριλαμβανομένου του ΚΑΑΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ) και ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ, μέσω των ΣΠ ΞΑΝΘΗΣ και ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια Α΄ Υλών για κάλυψη αναγκών του διακλαδικού προγράμματος παραγωγής χρωμάτων του 691 ΒΕΒ. Η Συμφωνία Πλαίσιο θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού ύψους: ενός εκατομμυρίου εκατό εβδομήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (1.172.400,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε περισσότερα