Search form

Προμήθειες

Η 95 ΑΔΤΕ θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια παγωτών, για κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το ΝΙΜΤΣ θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού  με  κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, με αντικείμενο την προμήθεια ακτινολογικών φιλμ του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

 

H ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ, θα προβεί στη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια «Νωπών κρεάτων και πουλερικών για την κάλυψη αναγκών των Μονάδων ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Στρατιωτικό Φαρμακείο Αθηνών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη φαρμακαποθήκης για την κάλυψη των αναγκών των υποκαταστημάτων του στον Ν. Αττικής σε φαρμακευτικά είδη.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμήμα, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 2ετούς Διάρκειας για την Προμήθεια Βενζίνης Αμόλυβδης με Κωδικό ΝΑΤΟ F-67 και Υποστηριζόμενων από αυτό άλλων Κλάδων και Αρχών, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού: είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.354.000,00 €) άνευ ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμήμα, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 2ετούς Διάρκειας για την Προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης με Κωδικό ΝΑΤΟ F-54 και Υποστηριζόμενων από αυτό άλλων Κλάδων και Αρχών, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού: ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (88.752.000,00 €) άνευ ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  Καφέ – Espresso - Ελληνικό –Σοκολάτα (Ρόφημα).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού  «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των συστημάτων πυρανίχνευσης-κατάσβεσης και πυροσβεστήρων», CPV:35111500-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι μίας χιλιάδων διακοσίων δεκατριών ευρώ (21.213,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ» για τις ανάγκες της πλαστικής χειρουργικής 401 ΓΣΝΑ, για το 401 ΓΣΝΑ, την 28 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

 Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, την 26 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα