Search form

Προμήθειες

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία, ότι την 23 Μαϊ 24 θα διενεργηθεί Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών για κάλυψη αναγκών του ΣΠ Λάρισας και των εξυπηρετούμενων από αυτό Σχολών, Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων στις ΠΕ Τρικάλων και Καρδίτσας, εκτιμώμενου προϋπολογισμού για 18 μήνες, ύψους ογδόντα επτά χιλιάδων ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (87.088.86€) χωρίς ΦΠΑ και στις ενενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (98.410,41 €) με ΦΠΑ (13%), επιδεχόμενης αυξομείωσης.

Διαβάστε περισσότερα

 

Παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των προσφορών.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών:

α. Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ).

β. Διαχείρισης Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ).

Διαβάστε περισσότερα

 

Σας γνωρίζουμε, ότι η XVI Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού, σύμφωνα µε τα καθοριζόμενα στα σχετικά, θα προβεί στην διακήρυξη διαγωνισμού με σκοπό την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών για Μονάδες και Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις (πχ Λέσχες, ΚΑΑΥ) της XΙI Μ/Κ ΜΠ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι την 28 Μαϊ 24 θα διενεργηθεί Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια ειδών κάβας (αναψυκτικά, χυμοί, εμφιαλωμένα νερά, αλκοολούχα ποτά) για ανάγκες του ΣΠ Δράμας και των Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων στις ΠΕ Δράμας και Καβάλας.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ηλεκτρονικό πλειοδοτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα «Γ», συνολικού προϋπολογισμού οκτακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τριών ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (868.423,63€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης για τη συντήρηση είκοσι επτά (27) ανελκυστήρων και δύο (2) κυλιόμενων κλιμάκων του 424 ΓΣΝΕ.

Διαβάστε περισσότερα

 

ΗΣΕΤΤΗΛ προτίθεται να προβεί στη διενέργεια Διαγωνισμού με απευθείας ανάθεση, για την προμήθεια  Ειδών Παντοπωλείου  για τις ανάγκες ΚΨΜ – Συσσιτίου της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΣΕΤΤΗΛ προτίθεται να προβεί στη διενέργεια Διαγωνισμού με απευθείας ανάθεση, για την προμήθεια  Αναψυκτικών - Νερών & Χυμών για τις ανάγκες ΚΨΜ – Συσσιτίου της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα