Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 134/2020

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 134/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού , με αριθμό διακήρυξης 134/2020, (ΕΣΗΔΗΣ:95288) για την «Προμήθεια μηχανήματος υπεριώδους ακτινοβολίας  (Αγορές  υγειονομικού υλικού για κάλυψη αναγκών ΣΝ στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19)», CPV: 33158300-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας ενενήντα εννέα χιλιάδων διακoσίων ευρώ (99.200,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα