Μέριμνα Προσωπικού

25/11/2018 8:03

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, συνεχίζει να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί δράσεις που έχουν σκοπό, πέραν των άλλων, την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στο προσωπικό μας και τις οικογένειές του.