Προμήθειες - Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΕΛΔΥΚ ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού  διαγωνισμού (14/2018/ΕΛΔΥΚ), για την προμήθεια αυτής με τυρί Φέτα (ΠΟΠ).
(CPV: 15542300-2).

Διαβάστε περισσότερα

 

27/06/2018 8:02

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με τίτλο «ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

 

15/06/2018 14:36

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ. 78/2018, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού.

Διαβάστε περισσότερα