ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ


Τα κριτήρια επιλογής είναι τα παρακάτω:

 1.   Κύρια προσόντα

 α.    Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι1).

 β.    Να έχουν ανάστημα άνω του 1,70 μέτρα.

 γ.    Να μην είναι ΥΠΕΚ 6μήνου.

 δ.    Να είναι εθελοντές τολμηροί και θαρραλέοι.

 ε.    Να μην είναι παχύσαρκοι ή ασθενικοί οργανισμοί.

 στ. Να μην προέρχονται από αναβολή για λόγους υγείας.    

 ζ.   Να μην προέρχονται από ανυπότακτους.

 

2.   Πρόσθετα προσόντα που λαμβάνονται υπόψη είναι και τα εξής:

α.   Απόφοιτοι Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (Εμποροπλοίαρχοι, Μηχανικοί, Ασυρματιστές).

β.   Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Ακαδημιών και Γυμναστικής Ακαδημίας.

γ.   Χειριστές ταχυπλόων σκαφών (επαγγελματίες - ερασιτέχνες).

δ.   Αυτοδύτες.

ε.   Τεχνίτες ραντάρ.