Σχέδιο αναδιάρθωσης ΑΟΟΑ

  • Home
  • /
  • Σχέδιο αναδιάρθωσης ΑΟΟΑ

Στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης και βελτίωσης της λειτουργίας του ΑΟΟΑ εγκρίθηκε σχέδιο για την ανασύσταση του Οργανισμού και την επανεκκίνηση των έργων του.