Σχέδιο αναδιάρθωσης ΛΑΕΔ

  • Home
  • /
  • Σχέδιο αναδιάρθωσης ΛΑΕΔ

Στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης και βελτίωσης της λειτουργίας της ΛΑΕΔ εγκρίθηκε σχέδιο για την αναδιοργάνωση των λειτουργικών διαδικασιών της. Με το νέο σχεδιασμό υλοποιούνται δράσεις που θα αναπτύξουν τις δυνατότητες της ΛΑΕΔ, βοηθώντας την να παράσχει με αποδοτικότερο και επωφελέστερο τρόπο τις υπηρεσίες της προς τα στελέχη των Ε.Δ. και το κοινωνικό σύνολο.