Σαλπίσματα

Αντιγραφή Διαταγής

Κατεβάστε το αρχείο ήχου πατώντας εδώ


Πρόσκληση Μουσικών

Κατεβάστε το αρχείο ήχου πατώντας εδώ


Εκκλησία

Κατεβάστε το αρχείο ήχου πατώντας εδώ


Ανακλητικόν (Αποχώρησης)

Κατεβάστε το αρχείο ήχου πατώντας εδώ


Σιωπητήριο

Κατεβάστε το αρχείο ήχου πατώντας εδώ


Θεωρία (Θρησκευτικαί Διδασκαλίαι)

Κατεβάστε το αρχείο ήχου πατώντας εδώ


Συγκέντρωση (Σύνταξις)

Κατεβάστε το αρχείο ήχου πατώντας εδώ


Γυμνάσια (Πρακτικαί Ασκήσεις)

Κατεβάστε το αρχείο ήχου πατώντας εδώ


Προσοχή

Κατεβάστε το αρχείο ήχου πατώντας εδώ


Ημίπαυσις

Κατεβάστε το αρχείο ήχου πατώντας εδώ