ΣΠΗΥ-Προκήρυξη Πρόσληψης Διδακτικού Προσωπικού 2017-2018

  • Home
  • /
  • ΣΠΗΥ-Προκήρυξη Πρόσληψης Διδακτικού Προσωπικού 2017-2018
ΣΠΗΥ-Προκήρυξη Πρόσληψης Διδακτικού Προσωπικού 2017-2018
25/10/2017 11:09

Η Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, που εδρεύει στο Στρατόπεδο Ζορμπά, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 2-4, Ζωγράφου-Γουδή, Αττικής, Τ.Κ. 15773, προκηρύσσει  την πλήρωση θέσεων καθηγητών και επιμελητών, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αποζημίωση, με μέγιστο αριθμό ωρών απασχόλησης, ανά εκπαιδευτή, στα γνωστικά αντικείμενα, όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Διαβάστε περισσότερα