Διεξαγωγή ΤΑΜΣ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2024»

  • Home
  • /
  • Διεξαγωγή ΤΑΜΣ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2024»
Διεξαγωγή ΤΑΜΣ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2024»

Από 03 έως 07 Ιουνίου 2024, διεξήχθη στην περιοχή της Ξάνθης και της Κομοτηνής η Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2024», με σκοπό την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων των νέων Ανθυπολοχαγών και των Μονίμων Λοχιών όλων των Όπλων και Σωμάτων Τάξεως 2023, επί αντικειμένων αμυντικών και επιθετικών επιχειρήσεων και Διοικητικής Μέριμνας υπό ρεαλιστικές συνθήκες. Στην ΤΑΜΣ συμμετείχαν τμήματα και μέσα της ΧΧΙ Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας (ΧΧΙ ΤΘΤ) «ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ ΠΙΝΔΟΣ», της ΧΧIII Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας (XXIII ΤΘΤ) «3ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΙΠΠΙΚΟΥ ΔΟΡΥΛΑΙΟΝ», της ΧΧV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας (XXV ΤΘΤ) «2ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΙΠΠΙΚΟΥ - ΕΦΕΣΟΣ», της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ) «ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΧΑΝΑ», της 29 Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού (29 Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ) «ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ», της IV Ταξιαρχίας Υποστηρίξεως «ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ» και της Διοίκησης Μηχανικού του Δ΄ Σώματος Στρατού (Δ΄ΣΣ) «ΘΡΑΚΗ».

Κατά τη διάρκεια της ΤΑΜΣ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», οι Ανθυπολοχαγοί και οι Μόνιμοι Λοχίες εκπαιδεύτηκαν επί του πεδίου σε αντικείμενα βολών, επιθετικών και αμυντικών επιχειρήσεων, στις τεχνικές διάβασης υδατίνων κωλυμάτων, στην ανάπτυξη Περιοχής Διοικητικής Μεριμνας (ΠΔΜ) Ταξιαρχίας, ενώ συμμετείχαν σε Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ). Επιπρόσθετα, παρακολούθησαν την ΤΑΜΣ «Διπλής Ενεργείας», τη διαδικασία περισυλλογής βαρέως τεχνικού υλικού, καθώς και την επίδειξη διάβασης υδάτινων κωλυμάτων.

#ΕλληνικόςΣτρατός, #HellenicArmy