Οριστικός πίνακας επιτυχόντων προς πρόσληψη στη Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Τεχνικου (ΣΤΕΑΤΧ)

  • Home
  • /
  • Οριστικός πίνακας επιτυχόντων προς πρόσληψη στη Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Τεχνικου (ΣΤΕΑΤΧ)
Οριστικός πίνακας επιτυχόντων προς πρόσληψη στη Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Τεχνικου (ΣΤΕΑΤΧ)

Οριστικός πίνακας επιτυχόντων προς πρόσληψη ως ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό, με ατομική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Τεχνικου (ΣΤΕΑΤΧ), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Διαβάστε περισσότερα