Διεθνές Εξάμηνο (Military Erasmus) στη ΣΣΕ

  • Home
  • /
  • Διεθνές Εξάμηνο (Military Erasmus) στη ΣΣΕ
Διεθνές Εξάμηνο (Military Erasmus) στη ΣΣΕ
26/02/2018 19:10
Alt

Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), στο πλαίσιο της διεθνούς δραστηριότητάς της, συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα συνεργασίας με Στρατιωτικές Ακαδημίες του εξωτερικού, με κύριο σκοπό την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Σχολή υποδέχθηκε στις 24 και 25 Φεβρουαρίου 2018, Σπουδαστές από τις Στρατιωτικές Ακαδημίες της Ολλανδίας, της Ιταλίας, της Ρουμανίας και της Πολωνίας, οι οποίοι, στο τρέχον εξάμηνο, θα ενταχθούν μαζί με Ευέλπιδες της ΙΙΙης Τάξης σε ξεχωριστή αίθουσα διδασκαλίας, όπου θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση στην αγγλική, σε σύγχρονα αντικείμενα, όπως Ασφάλεια Κυβερνοχώρου (Cyber Security), Ηγεσία (Leadership) και Δίκαιο Ενόπλων Συγκρούσεων (Law of Armed Conflict).

Το Διεθνές Εξάμηνο (Military Erasmus), αποτελεί το σπουδαιότερο πρόγραμμα συνεργασίας που υλοποιείται από τις ευρωπαϊκές Στρατιωτικές Ακαδημίες, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κολέγιο Ασφάλειας και Άμυνας, όπου μαθητές των Στρατιωτικών Ακαδημιών παρακολουθούν ένα εξάμηνο σπουδών σε αντίστοιχες Ακαδημίες άλλων κρατών.