Φωτογραφικό Υλικό

Inauguration of Military Housing Quarters at the “CPT NIKOLAOS VARITIS” Camp
Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/08/2021 - 13:56

Field Training Exercise “The Group of Infantry Mechanized Company during the River Hasty Crossing”
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/06/2021 - 09:46

Co-training of XII MECHANIZED INFANTRY DIVISION with the 16th SUST BDE (USA) and the 104th LOG BDE (UNITED KINGDOM)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/06/2021 - 17:16

Distinguished Visitors Day of the exercise “STRIKE BACK-21” in Korin-Bulgaria
Ημερομηνία Ανάρτησης: 07/06/2021 - 19:43