Φωτογραφικό Υλικό

Teleconference held between Chief/HAGS and his Indian counterpart
Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/08/2021 - 14:02

Hellenic Military Academy Summer Training
Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/08/2021 - 13:59

Inauguration of Military Housing Quarters at the “CPT NIKOLAOS VARITIS” Camp
Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/08/2021 - 13:56

Field Training Exercise “The Group of Infantry Mechanized Company during the River Hasty Crossing”
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/06/2021 - 09:46