Φωτογραφικό Υλικό

Chief of HAGS visits the 401st General Military Hospital of Athens and conducts a VTC with Personnel of Surveillance Outposts
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/04/2021 - 17:42

Chief of HAGS visits the 96th Higher National Guard Battalions Command
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/04/2021 - 12:05

Chief of HAGS’ video- teleconference with Commanders of Schools and Academies
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/04/2021 - 11:23

Graduation of the 3rd Training Series of the Army’s War College
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/02/2021 - 10:16