Φωτογραφικό Υλικό

Oath-Taking Ceremony of Hellenic Military Academy (Evelpidon) First Class Cadets, Class of 2025
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/01/2022 - 13:40

Greece – Romania 2021 Military Cooperation Programme
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/12/2021 - 12:22

Chief HAGS Visits Area of Responsibility of 88th Military Command
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/12/2021 - 12:18

Celebration of Saint Barbara, Patron Saint of the Artillery
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/12/2021 - 12:15