Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Υποστρατήγων Σωμάτων

  • Home
  • /
  • Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Υποστρατήγων Σωμάτων
Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Υποστρατήγων Σωμάτων

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει τους παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Υποστρατήγων Σωμάτων έτους 2024-2025:

α.  Διατηρητέων Υποστρατήγων Σωμάτων:

(1)  Τεχνικού Ουρουμίδη Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:48057
(2)  Εφοδιασμού Μεταφορών Σαπλαούρα Αθανασίου του Ιωάννη ΑΜ:47449
(3)  Υλικού Πολέμου Ανδριώτη Ιωάννη του Πέτρου ΑΜ:48043
(4)  Υγειονομικού Ιατρών Κασίμου Δημητρίου του Γεωργίου  ΑΜ:46510
(5)  Υγειονομικού Ιατρών Λιασκώνη Κωνσταντίνου του Αθανασίου ΑΜ:46588
(6)  Οικονομικού Καδόγλου Αθανασίου του Ιωάννη ΑΜ:46647

β.  Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων Σωμάτων:

(1)  Εφοδιασμού Μεταφορών Καλογερόπουλου Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:46878
(2)  Υλικού Πολέμου Περρή Αρίστου του Παναγιώτη ΑΜ:48041Συνταγματάρχης (ΤΘ) Γεώργιος Κολώνιας
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ