Search form

Επιτόκιο εντοκισμού των χορηγούμενων προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθήματος

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 01/07/02-02-18 Πρακτικό ΔΕ/ΕΛΟΑΣ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Στρατού (Ε.ΛΟ.Α.Σ.), ο εντοκισμός των χορηγούμενων προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθήματος, καθορίζεται, από 01 Ιαν 18 και μετά, να γίνεται με το νέο ισχύον επιτόκιο 3,24% (έναντι του 3,07% που ίσχυε).


Τιμή μεριδίου έτους 2018

Για το έτος 2018, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Φ.951.1/32/1395042/Σ.2022/14 Μαΐ 18 Απόφαση του κ. Α/ΓΕΣ, με την οποία διατηρείται η τιμή μεριδίου στο ύψος των 4,9383 €.


Τιμή μεριδίου ΒΟΕΑ 2018

Το ΒΟΕΑ, για το έτος 2018, υπολογίζεται με βάση την τιμή μεριδίου του έτους 2011 (7,6190 €), όπως καθορίστηκε με την Φ.951.1/49/1398801/Σ.2714/20 Ιουν 18/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (Β’ 2513) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).


Τιμή μεριδίου μηνιαίου μερίσματος 2018

Με την υπ’ αριθμ. Φ. 951.1/44/1398142/Σ.2575/14 Ιουν 2018 Απόφαση κ. ΥΕΘΑ καθορίστηκε η καταβολή μερίσματος από 1/1/2018, με τιμή μεριδίου 4,9865€, ήτοι με την ίδια που ίσχυε και το έτος 2017, μέχρι τη σύνταξη των οριστικών οικονομικών καταστάσεων έτους 2017.


Επέκταση Χορήγησης Μηνιαίου Επιδόματος 100€

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο του ν.4553/2018 (ΦΕΚ Α ́119) επεκτείνεται, από 6 Ιουλ 18, η χορήγηση του μηνιαίου επιδόματος 100€ και στα στελέχη των ΕΔ που υπηρετούν (με τοποθέτηση, μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση) στις Μονάδες Προκάλυψης της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης), στη νήσο Σκύρο και τις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας.


Προσωρινές Οδηγίες Αναγνώρισης Χρόνου Υπηρεσίας στο Διπλάσιο

Ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο έκδοσης της με Αρ.Πρωτ:Φ10042/οικ.13567/329/8 Ιουν 18/Εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ:7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46) που αφορά σε παροχή συμπληρωματικών οδηγιών, αναφορικά με τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών για την αναγνώριση χρόνων υπηρεσίας στο διπλάσιο και των σχετικών κρατήσεων των στελεχών των ΕΔ, το ΓΕΣ αιτήθηκε από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, την παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων επί της υπόψη εγκυκλίου, προκειμένου να προβεί στην έκδοση διαταγής για την πλήρη και σαφή ενημέρωση του στρατιωτικού προσωπικού καθώς και την υλοποίηση των διαλαμβανόμενων σε αυτή. Μέχρι την έκδοση νεότερης διαταγής καθορίζονται τα κάτωθι:

 


05/06/2018

Στο πλαίσιο των Δράσεων για την υπαγωγή του ΟΣΜΑΕΣ σε καθεστώς εποπτείας του Υπουργείου Οικονομικών, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Ιουν 18 και ώρα 11:00, συντονιστική σύσκεψη στην αίθουσα συγκεντρώσεων του ΓΕΣ/ΔΟΙ. Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, καθώς και επιτελής του ΓΕΣ/ΔΟΙ, με προεδρεύοντα τον Διευθυντή της ΔΟΙ/ΓΕΣ. Η ατζέντα θεμάτων περιελάμβανε θέματα σύννομης κατάρτισης καταστατικού πλαισίου, ολοκλήρωσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017, ομαλής μετάπτωσης στην διάδοχη κατάσταση, λογοδοσίας προς τα νέα διοικητικά όργανα και χρονικό πλαίσιο συμβουλευτικής καθοδήγησης, εάν απαιτηθεί.


31/05/2018

Δράσεις Χρηματοοικονομικού Εξορθολογισμού και υπαγωγής του ΟΣΜΑΕΣ στην εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών. 

Στο πλαίσιο των Δράσεων 18 και 19 πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Μαΐ 18, στην έδρα του Δήμου Λοκρών, σύσκεψη με τη συμμετοχή κλιμακίου του ΓΕΣ/ΔΟΙ και του ΟΣΜΑΕΣ, με επικεφαλής τον Διευθυντή Οικονομικού/ΓΕΣ Υπτγο Ιωάννη Αζναουρίδη, με τον Αντιδήμαρχο Λοκρών κ. Αναστάσιο Θεοχάρη και τη Γενική Γραμματέα κα. Γιάννα Παπαϊωάννου, με αντικείμενο τον καθορισμό των προϋποθέσεων παραλαβής του δικτύου και των εγκαταστάσεων ύδρευσης του οικισμού, από τον Δήμο Λοκρών.   

Στο πλαίσιο της Δράσης 15 ολοκληρώνεται η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων μέχρι και το έτος 2017.

Στο πλαίσιο της Δράσης 24:

  • Συντάχθηκαν σχέδια Καταστατικών Λειτουργίας, τα οποία τέθηκαν υπό διαβούλευση με οικιστές και οικοπεδούχους.
  • Έχει προγραμματισθεί σύσκεψη με εκπροσώπους του ΓΕΣ και του ΟΣΜΑΕΣ (Διοικητικό – Εποπτικό Συμβούλιο) προκειμένου να ρυθμιστούν οι τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες πριν την τελική προώθηση για έγκριση, των καταστατικών διατάξεων.

Στο πλαίσιο της Δράσης 26 και με την ολοκλήρωση της έγκρισης του νέου καταστατικού/καταστατικών θα εκκινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ώστε να εκλεγούν τα νέα όργανα διοίκησης του Συνεταιρισμού.


16/2/2018

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΟΣΜΑΕΣ
"Επαναλειτουργία ΟΣΜΑΕΣ - Επίλυση Σωρευμένων Λογιστικών Προβλημάτων - Υπαγωγή στο Υπουργείο Οικονομικών (Ν.4407/2016) - Απεμπλοκή ΓΕΣ"
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΟΣΜΑΕΣ