Search form

N. 3883/10 - Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία στελεχών ΕΔ (Νομοθετικό Πλαίσιο Μεταθέσεων)

N. 4609/19 Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυ- νάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύ- νης και άλλες διατάξεις

Υπουργική απόφαση «Καθορισμός Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών»

Κατηγορίες ειδικής μεταθετικότητας

Οδηγίες και Συνήθη Σφάλματα Υποβολής Ηλεκτρονικής Δήλωσης Τόπων Προτίμησης Στελεχών Έτους 2022

Προπαρασκευαστική 'Υλη των Εξετάσεων στο Σ.Ε.Γ.Κ.