Search form

Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης)

  • Κεντρική Σελίδα
  • /
  • Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης)
Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης)

Ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια υγειονομικού υλικού (Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης) CPV: 33181000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων  ενενήντα επτά ευρω και εβδομήντα έξι λεπτά (78.597,76€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα