Search form

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης οχημάτων με κωδικό ΝΑΤΟ F-54

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης οχημάτων με κωδικό ΝΑΤΟ F-54

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας - Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης οχημάτων με κωδικό ΝΑΤΟ F-54, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: εκατόν ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (188.000.000,00 €) άνευ ΦΠΑ τελών και δασμών.

Διαβάστε περισσότερα