Search form

Προμήθεια λοιπού υγειονομικού αναλωσίμου

Προμήθεια λοιπού υγειονομικού αναλωσίμου

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια λοιπού υγειονομικού αναλωσίμου (ιατρικά βοηθήματα – στεφανιαίες ενδοπροθέσεις) συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (62.976,35€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα