Search form

Προμήθεια φερμουάρ

Προμήθεια φερμουάρ

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια φερμουάρ, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής ειδών ιματισμού του 700 ΣΕ, για τα έτη 2025 - 2026. Η Συμφωνία Πλαίσιο θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού ύψους: διακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (298.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε περισσότερα