Search form

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα)

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα)

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα), CPV: 33652300-8, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα μία χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρω και ενενήντα δύο λεπτά (31.378,92€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων 3 κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Διαβάστε περισσότερα