Search form

ΕΙΔΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ (ΕΦΠ) ΠΡΑΣΙΝΟ


ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

α.    Το πράσινο Ειδικό Φύλλο Πορείας (ΕΦΠ), χορηγείται σε όσους εντάσσονται στο Σχέδιο Επιστράτευσης.

β.    Η πρόσκλησή σου σε περίπτωση Επιστράτευσης ή Άσκησης επιστράτευσης, μπορεί να γίνει με ανακοίνωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Εφημερίδες, Διαδίκτυο) ή με τοιχοκόλληση προκηρύξεων, με μια από τις συνθηματικές λέξεις που υπάρχουν στο επάνω μέρος του ΕΦΠ σου, ως ακολούθως:

γ.    Η πρόσκλησή σου όμως, μπορεί να γίνει και με την επίδοση Φύλλου Ατομικής Προσκλήσεως (ΦΑΠ) από την Ελληνική Αστυνομία. Αυτό, θα συμβεί σε περίπτωση μυστικής επιστράτευσης.

δ.   Εάν κληθείς με ΦΑΠ, θα πρέπει να παρουσιασθείς άμεσα στη Μονάδα που αναγράφεται στο έντυπο που παρέλαβες, στο οποίο σημειώνονται επίσης ο Δήμος/Κοινότητα, η Επαρχία και ο Νομός που εδρεύει η Μονάδα που θα μεταβείς. Στο ΦΑΠ και μέσα σε ιδιαίτερο πλαίσιο με έντονα κεφαλαία στοιχεία, αναγράφονται ειδικές οδηγίες για την κίνησή σου. Πριν αναχωρήσεις για τη Μονάδα σου, να έχεις μαζί σου το ΦΑΠ, το ΕΦΠ, καθώς και ότι άλλο επιστρατευτικό έγγραφο διαθέτεις.

ε.   Να αποφύγεις να χρησιμοποιήσεις αυτοκίνητο για να φθάσεις στην Μονάδα προορισμού σου. Το αυτοκίνητο θα σου δημιουργήσει πολλά προβλήματα, γιατί η Μονάδα σου μπορεί να κινηθεί νύκτα, με πλοίο ή αεροπλάνο. Για το σκοπό αυτό, στο ΕΦΠ σου υπάρχουν 2 εισιτήρια (μετάβασης και επιστροφής), τα οποία να χρησιμοποιήσεις με βάση τις οδηγίες που θα συναντήσεις παρακάτω.

στ. Για να φθάσεις γρήγορα στη Μονάδα σου και χωρίς προβλήματα, να ακολουθήσεις ακριβώς τις «Οδηγίες για την Κίνησή σας» που είναι γραμμένες στο μπροστινό μέρος του ΕΦΠ (βρίσκεται αριστερά και κάτω, εντός πλαισίου).

ζ.   Το ΕΦΠ, μαζί με άλλα έγγραφα που αφορούν στην πρόσκλησή σου για ανάγκες Επιστρατεύσεως, να τα έχεις τοποθετημένα σε θήκη από ζελατίνα και να τα παίρνεις μαζί σου, διότι υπάρχει περίπτωση να κηρυχθεί Επιστράτευση οποιαδήποτε στιγμή.

η.   Απώλεια του ΕΦΠ να αναφέρεται ΑΜΕΣΩΣ στο Αστυνομικό Τμήμα ή τη Στρατολογική Υπηρεσία της περιοχής σου (πρώην «Στρατολογικό Γραφείο»).

θ.   Τα στοιχεία που περιέχονται στο ΕΦΠ σου είναι ΑΠΟΡΡΗΤΑ και πρέπει να επιδεικνύονται μόνο όπου αυτό απαιτείται και όχι σε αναρμόδια πρόσωπα.

ι.    Η παραλαβή των επιστρατευτικών εγγράφων που σου επιδίδονται από τις Αστυνομικές ή Στρατιωτικές Αρχές, αποτελεί σοβαρή υποχρέωσή σου, όπως επίσης και η άμεση επιστροφή των αποδείξεων παραλαβής στις Επιστρατεύουσες Αρχές.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης, συνεπάγεται ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μήνες ή χρηματική ποινή (ή και τα δύο μαζί), καθώς και πρόσθετη στρατιωτική υπηρεσία ενός μηνός.

κ. Τέλος, να έχεις υπόψη σου, ότι η τροφοδοσία σου θα αρχίσει μετά την κατάταξη στη Μονάδα σου.

 

Οδηγίες για την συμπλήρωση της ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ


► Να υπογράψεις την απόδειξη παραλαβής του νέου ΕΦΠ (βρίσκεται στο δεξιό μέρος του εντύπου) και να συμπληρώσεις στο ορθογώνιο πλαίσιο που υπάρχει για το σκοπό αυτό τη διεύθυνση διαμονής σου, στην περίπτωση που είναι διαφορετική από αυτήν που αναγράφεται.

► Την παραπάνω απόδειξη να την επιστρέψεις στην αρμόδια Επιστρατεύουσα Αρχή ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ, αφού προηγουμένως την τοποθετήσεις στο μικρό φάκελο που σου εστάλη, μαζί με το παλαιό ΕΦΠ και το παλαιό Δελτίο Αλλαγής Στοιχείων Εφέδρου (αν έχεις).

► Ο φάκελος αυτός, ο οποίος έχει προσυμπληρωμένη τη διεύθυνση του παραλήπτη (ΜΕ), να παραδοθεί στο ταχυδρομείο μαζί με την Απόδειξη Παραλαβής που φέρει το λογότυπο των ΕΛΤΑ (βρίσκεται στο κάτω μέρος του ΕΦΠ που παρέλαβες), προκειμένου να τη σφραγίσει και υπογράψει ο αρμόδιος υπάλληλος των ΕΛΤΑ. Την απόδειξη αυτή, την κρατάς ως αποδεικτικό παράδοσης των στρατιωτικών εγγράφων και την τηρείς μαζί με το νέο ΕΦΠ.

► Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, μετά την παράδοση των παλαιών εγγράφων, δεν θα πρέπει να έχεις άλλα επιστρατευτικά έγγραφα, εκτός από αυτά που παρέλαβες τώρα. Αν έχεις παλιά ΕΦΠ, να τα επιστρέψεις με τον ίδιο φάκελο.

► Υπενθυμίζεται ότι, η ευθύνη για την τυχόν απώλεια των εγγράφων είναι δική σου, μέχρι να παραδώσεις το φάκελο στα ΕΛΤΑ.

 

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΦΕΔΡΟΥ


► Κάθε φορά που θα σου επιδίδεται νέο ΕΦΠ (Απολυτήριο), θα παίρνεις ταυτόχρονα και Δελτίο Αλλαγής Στοιχείων Εφέδρου (βρίσκεται στο επάνω και δεξιά μέρος του ΕΦΠ).

► Όταν αλλάξεις διεύθυνση διαμονής να συμπληρώσεις το δελτίο με τα νέα στοιχεία, να το ταχυδρομήσεις χωρίς γραμματόσημο και χωρίς να το τοποθετήσεις σε φάκελο.

► Αν το δελτίο συμπληρώνεται σωστά κάθε φορά που αλλάζει η διεύθυνση διαμονής σου τότε η επικοινωνία σου με την Υπηρεσία θα γίνεται εύκολα και γρήγορα και θα απαλλαγείς από άσκοπες ταλαιπωρίες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης, συνεπάγεται πρόσθετη στρατιωτική υπηρεσία ενός μηνός.

 

Οδηγίες για τη συμπλήρωση και χρησιμοποίηση των ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ


► Στο κεντρικό τμήμα του ΕΦΠ που παρέλαβες, υπάρχουν 2 εισιτήρια για να μεταβείς στη Μονάδα σου (για μετάβαση και επιστροφή), τα οποία όμως πρέπει να χρησιμοποιήσεις για την κίνησή σου μόνο σε περίπτωση Επιστράτευσης ή Άσκησης. Οδηγίες χρησιμοποίησης, υπάρχουν στο πίσω μέρος των εισιτηρίων.

► Στο στέλεχος και στο απόκομμα των εισιτηρίων, ο έφεδρος συμπληρώνει το μέσο μεταφοράς (ΚΤΕΛ, ΟΣΕ, κτλ), την αφετηρία της διαδρομής, το τέρμα αυτής, την ημερομηνία και ώρα επιβιβάσεως.

► Το στέλεχος και το απόκομμα υπογράφεται από τον έφεδρο και τον ελεγκτή του μέσου μεταφοράς.

► Το απόκομμα του εισιτηρίου αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί, κόβεται και παραλαμβάνεται από τον υπεύθυνο του μέσου μεταφοράς.

► Το στέλεχος του εισιτηρίου μένει στον έφεδρο.

► Ο έφεδρος έχει την ποινική ευθύνη εάν δεν χρησιμοποιήσει τα εισιτήρια για τον σκοπό που προορίζονται.