Search form

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΖΥΡΙΧΗΣ
 

Ηµεροµηνία Υπογραφής: 16 Αυγούστου 1960, στη Λευκωσία. Άρχισε να ισχύει αµέσως.

Συµβαλλόµενα Μέρη: Ηνωµένο 'Βασίλειο, Ελλάδα, Τουρκία, oι Ελληνοκύπριοι (αντιπροσωπευόμενοι από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο) και οι Τουρκοκύπριοι (αντιπροσωπευόμενοι από τον Δρα Κιουτσούκ).

Σκοπός: Μαζί µε τη συνθήκη ίδρυσης, να οδηγήσει στην ίδρυση της Δηµοκρατίας της Κύπρου.


Κυριότερα Άρθρα:

Συνθήκη Εγγύησης :

Άρθρο 1 : "Η Κύπρος αναλαµβάνει να µη συµµετέχει εν όλω ή εν µέρει, σε οποιαδήποτε πολιτική ή οικονοµική ένωση µε οποιοδήποτε άλλο κράτος. Επίσης, δηλώνει ότι θα απαγορεύει κάθε ενέργεια, που δυνατόν, θα προάγει αμέσως ή εµµέσως, την ένωση µε άλλο κράτος ή τη διαίρεση της νήσου".

Άρθρο 2 : "Η Ελλάδα, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Τουρκία, αναγνωρίζουν και εγγυώνται την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την ασφάλεια της Δημοκρατίας της Κύπρου".

Άρθρο 3 : "Τα. συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν να σέβονται την ακεραιότητα των περιοχών που κρατούνται υπό την Αγγλική κυριαρχία και εγγυώνται τη χρήση τους από το Ηνωµένο Βασίλειο και το δικαίωµά του να φροντίζει, για την ασφάλειά τους".

Άρθρο 4 : "Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της Συνθήκης αυτής, οι <<τρείς>> εγγυήτριες δυνάµεις έχουν το δικαίωµα να πάρουν µέτρα µε µοναδικό σκοπό να επαναφέρουν την κατάσταση που δηµιουργήθηκε µε την παρούσα Συνθήκη".

Συνθήκη Συµµαχίας :

Άρθρο 2 : "Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν να αντισταθούν σε κάθε επίθεση ή επιβολή, άµεση ή έµµεση, εναντίον της ανεξαρτησίας ή της εδαφικής ακεραιότητας της Δηµοκρατίας της Κύπρου".

Άρθρο 3: "Προς το σκοπό να πετύχει το σκοπό που αναφέρεται πιο πάνω ένα τριµερές Επιτελείο θα εγκατασταθεί στο έδαφος της Δηµοκρατίας της Κύπρου".

Πρωτόκολλο 11. "Συγκροτείται επιτροπή αποτελούµενη από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Κύπρου, της Ελλάδας και της Τουρκίας. Η επιτροπή αυτή αποτελεί το ανώτατο πολιτικό όργανο της τριµερούς συµµαχίας και µπορεί να επιληφθεί παντός θέµατος που οι Κυβερνήσεις των τριών συµµάχων κρατών συµφωνούν να υποβάλουν σε αυτό".