Search form

Διεύθυνση Επιθεωρήσεων (ΔΕΠΙΘ)
   

  • Αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του ΓΕΠΣ σε θέματα επισκέψεων – επιθεωρήσεων. Εισηγείται τον προγραμματισμό των πάσης φύσεως τακτικών, ή έκτακτων επιθεωρήσεων - επισκέψεων, ευθύνεται για την εκτέλεσή τους  (προγραμματισμό - σχεδίαση - υλοποίηση) συντονίζοντας την ομάδα επιθεώρησης που συνοδεύει τον Γενικό Επιθεωρητή και παρακολουθεί την αποκατάσταση των παρατηρήσεων που διαπιστώνονται. Επιπρόσθετα προβαίνει στην επικαιροποίηση των Ενδεικτών Επιθεωρήσεων, όταν απαιτείται.                                                                                             
          
  • Η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων συγκροτείται από 2 Τμήματα, με αρμοδιότητες, περιληπτικά όπως παρακάτω:
     

   α.   ΔΕΠΙΘ/ 1ο Τμήμα (Επιθεωρήσεων – Ενδεικτών)

   Συντάσσει κατόπιν έγκρισης της Ιεραρχίας τον προγραμματισμό των πάσης φύσεως τακτικών ή εκτάκτων επιθεωρήσεων – επισκέψεων, διεκπεραιώνει θέματα οικονομικά - εθιμοτυπίας κατά τις επιθεωρήσεις - επισκέψεις και αναθεωρεί - τροποποιεί τους ενδείκτες επιθεωρήσεων, όταν απαιτείται.
 

   β.   ΔΕΠΙΘ/ 2ο Τμήμα (Ελέγχου Αποκατάστασης – Οικονομικών)

   Τηρεί αρχείο με τις παρατηρήσεις που διαπιστώθηκαν και ελέγχει περιοδικά την πρόοδο αποκατάστασης τους, καταγράφει τα συμπεράσματα από τις διεξαχθείσες επισκέψεις - επιθεωρήσεις, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, εκπαίδευσης, επιστράτευσης, σχεδίων, ασφαλείας, εφοδιασμού και συντήρησης των Μονάδων και συντάσσει τις εκθέσεις επιθεωρήσεων.