Search form

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Διευθύνει και συντονίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες – κατευθύνσεις του ΓΕΕΘΑ/ ΚΕΣΟΔΠ, τις διαδικασίες σχεδίασης, οργάνωσης, ανάθεσης και εκτέλεσης των δράσεων και των διαγωνιστικών διαδικασιών, συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, κατά απόλυτη εφαρμογή της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας, για την ικανοποίηση των αιτημάτων συνδρομής του ΣΞ, αποκλειστικά και μόνο σε ό,τι αφορά στη μεταφορά διαμονή, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων και μεταναστών.