Search form

Αρμοδιότητες
 

Ειδικότερα η Διεύθυνση χειρίζεται και παρακολουθεί:

1. Τον προγραμματισμό κατασκευής και την κατανομή πιστώσεων για την εκτέλεση διαφόρων έργων υποδομής καθώς και συντήρησης - αναβάθμισης των υφισταμένων, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας του προσωπικού, της υποστήριξης των υλικών και μέσων καθώς και της αμυντικής οργάνωσης και της επαύξησης των μέτρων ασφαλείας.
2.  Την εκπόνηση - έγκριση μελετών, την έκδοση εντολών δημοπράτησης και την παρακολούθηση κατασκευής των διαφόρων έργων.
3.  Θέματα που αφορούν στην ακίνητη περιουσία του ΣΞ, όπως επιτάξεις, απαλλοτριώσεις, αγορές, παραχωρήσεις, κτηματογραφήσεις, εκποιήσεις, ανταλλαγές, και μισθώσεις ακινήτων. Στο πλαίσιο αυτό διερευνούνται επίσης όλοι οι δυνατοί τρόποι αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ΓΕΣ, που δεν αναγκαιούν επιχειρησιακά, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς του ΓΕΣ και του ΤΕΘΑ, του οποίου αποτελεί και την κύρια αποστολή.
4.  Θέματα υποδομών στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των διαφόρων Μονάδων.
5.  Την εκτέλεση έργων υποδομής, τα οποία περιλαμβάνονται σε προγράμματα Συμβάσεων Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων.
6.  Την εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση και εκτέλεση έργων υποδομής, από πιστώσεις ΝΑΤΟ.
7.  Την εκπόνηση μελετών που αφορούν σε εξωστρεφή και κοινωνικού χαρακτήρα έργα όπως:

α.   Επισκευή διατηρητέων κτιρίων
β.   Ανακαίνιση στρατιωτικών νοσοκομείων
γ.   Κατασκευή Θεραπευτικής Μονάδος Αποκαταστάσεως και Εκπαιδεύσεως Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
δ.   Ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων
ε.   Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με σκοπό την αξιοποίηση και άλλων διαθέσιμων εργαλείων χρηματοδότησης των έργων, όπως προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κυρίως το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) που περιλαμβάνει:
στ. το εθνικό σκέλος (για έργα χρηματοδοτούμενα αμιγώς από εθνικούς πόρους)
ζ.   το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος που αφορά στα έργα του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Αναπτύξεως (ΕΣΠΑ) και
η.   έργα με τη Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

8.   Αιτήσεις πρώην εργαζομένων σε ΣΥΚΕΑ - ΜΟΜΑ για αντιμετώπιση διαφόρων δικαστικών, ασφαλιστικών και οικονομικών εκκρεμοτήτων.
9.   Την έκδοση γνωμοδοτήσεων επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων χωροθέτησης δημοσίων και ιδιωτικών έργων στον Ελλαδικό χώρο.
10. Τη συνδρομή στην βελτίωση της υγιεινής και ασφάλειας προσωπικού.
11. Την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής του ΥΠΕΘΑ, αναπτύσσοντας διάφορες δράσεις, όπως:

α.   Την εφαρμογή προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών σε Στρατόπεδα του ΣΞ.
β.   Τη διαχείριση τοξικών αποβλήτων, προϊόντων αμιάντου και επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης καταβάλλεται προσπάθεια άντλησης χρηματοδότησης από προγράμματα ΕΣΠΑ.
γ.   Τη διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων σε Μονάδες και Υπηρεσίες του ΣΞ.
δ.   Τη σύνδεση ενεργοβόρων στρατιωτικών εγκαταστάσεων με δίκτυο Φυσικού αερίου για μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων.
ε.   Την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (όπως ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα).
στ. Την ενεργειακή αναβάθμιση στρατιωτικών κτιρίων.
ζ.   Τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και διαλέξεων στο προσωπικό του ΣΞ , για ευαισθητοποίησή του στα περιβαλλοντικά θέματα.