Search form

Χειρίζεται και εισηγείται στην Ιεραρχία του ΓΕΣ για τα παρακάτω θέματα:

 •     Οργάνωση, λειτουργία και εκπαίδευση των Μονάδων και Σχολών Γεωγραφικού.
 •     Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων.
 •     Θέματα προσωπικού (Τοποθετήσεις, εκπαίδευση κλπ.).
 •     Συγκεντρώνει τις απαιτήσεις του ΓΕΣ, των Σχηματισμών και άλλων φoρέων για Γεωγραφική υποστήριξη.
 •     Υποβάλλει προς έγκριση προγράμματα εργασιών των Μονάδων Γεωγραφικού (ΓΥΣ, ΤΟΜΣ).
 •     Εγκρίνει χορηγήσεις γεωγραφικών υλικών σε Μονάδες, Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς.
 •     Εκδίδει Διαταγές διανομής χαρτών και καθορίζει τα αποθέματα χαρτών.
 •     Συντονίζει τις εκτελούμενες εργασίες αρμοδιότητες των Μονάδων Γεωγραφικού.
 •     Ενεργεί για την έκδοση των απαραιτήτων Παγίων Διαταγών και οδηγιών με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας Γεωγραφικού.
 •     Ενεργεί για την σύνταξη και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών–περιγραφών αρμοδιότητός της.
 •     Ενεργεί για την σύνταξη ετήσιου προϋπολογισμού για την εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων των μονάδων Γεωγραφικού.
 •     Εισηγείται στο ΓΕΕΘΑ για θέματα αεροφωτογραφήσεων, γεωγραφικής πολιτικής και υποστήριξης ΝΑΤΟ και Ενόπλων Δυνάμεων ξένων χωρών.