Search form

Αποστολή του Ελεγκτικού Σώματος


Το Ελεγκτικό Σώμα, έχει την ακόλουθη γενική αποστολή: 

α.         Διενεργεί οικονομικές επιθεωρήσεις στις διαχειρίσεις παντός περιουσιακού στοιχείου, στα λογιστήρια και στους υπολόγους του στρατού, καθώς επίσης και στα νομικά πρόσωπα και οργανισμούς που υπάγονται στον Υπουργό Εθνικής  Άμυνας, δια του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

β.         Εισηγείται την έκδοση διαταγών επί όλων των ζητημάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του

γ.         Γνωμοδοτεί επί οποιουδήποτε τιθεμένου ζητήματος που αφορά στη διεξαγωγή της λογιστικής υπηρεσίας του στρατού ή προτείνει την τροποποίηση των λογιστικών διατάξεων που ισχύουν.

Γενικά περί Οικονομικής Επιθεώρησης       

1.         Η οικονομική επιθεώρηση:           

α.         Είναι μια από τις κύριες λειτουργίες της οικονομικής μέριμνας και του λογιστικού του στρατού.

β.         Αποσκοπεί γενικά, στη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, με τον επί τόπου λογιστικό έλεγχο των πάσης φύσεως διαχειρίσεων, των λογιστηρίων και των υπολόγων του στρατού γενικά.

γ.         Εκτείνεται σε κάθε διαχείριση χρηματικού, υλικού, εφοδίων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και στη λογιστική εμφάνιση αυτών και ενεργείται αποκλειστικά από τους οικονομικούς επιθεωρητές.

2.         Στην έννοια της οικονομικής επιθεώρησης περιλαμβάνεται και η διατύπωση προτάσεων για την αποκατάσταση ανωμαλιών, την τροποποίηση και συμπλήρωση μεθόδων, διαδικασιών και συστημάτων λογιστικού, καθώς και η διατύπωση ουσιωδών παρατηρήσεων σε θέματα που έχουν οικονομικές επιπτώσεις αναφορικά με τον τρόπο προμηθειών, την ποιότητα, κατάσταση και την καλή χρήση γενικά οποιουδήποτε μέσου υποστήριξης του στρατού. 

Σκοπός Οικονομικής Επιθεώρησης

Σκοπός της διενέργειας οικονομικής επιθεώρησης στα περιουσιακά στοιχεία του στρατού είναι:

α.         Η επί τόπου διαπίστωση της επακριβούς εφαρμογής από τους υπολόγους, των οικονομικών και λογιστικών διατάξεων, που ισχύουν κάθε φορά.

β.         Η εξακρίβωση της ύπαρξης των διαθεσίμων (πραγματικών) υπολοίπων, από κάθε περιουσιακό στοιχείο που βρίσκεται στα χέρια των υπολόγων, ύστερα από την αντιπαραβολή τους με τα αντίστοιχα υπόλοιπα που προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία ή άλλα στοιχεία.

γ.         Ο έλεγχος των διαχειριστών και των υπολόγων οργάνων γενικά, για τις πράξεις της διαχείρισής τους.

Υποκείμενοι σε Οικονομική Επιθεώρηση

1.         Σε οικονομική επιθεώρηση υπόκεινται εκείνοι που διαχειρίζονται με οποιοδήποτε τρόπο, περιουσιακά στοιχεία του στρατού, προερχόμενα από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από κεφάλαια εκτός κρατικού προϋπολογισμού.          

2.         Ειδικότερα, οικονομική επιθεώρηση ενεργείται:

α.         Στις διαχειρίσεις κάθε περιουσιακού στοιχείου των Μονάδων και των Υπηρεσιών του στρατού, είτε αυτά προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, είτε από κεφάλαια και πόρους εκτός του κρατικού προϋπολογισμού.

β.        Στα λογιστήρια των Μονάδων και Υπηρεσιών του στρατού.

γ.         Στα όργανα της στρατιωτικής υπηρεσίας (στρατιωτικούς και πολιτικούς υπαλλήλους) τα οποία έχουν καταστεί δημόσιοι υπόλογοι, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν.

δ.         Στα νομικά πρόσωπα και τους οργανισμούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Εθνικής 'Αμυνας, δια του Γενικού Επιτελείου Στρατού

ε.         Σε οποιονδήποτε υπόλογο, διαχείριση, λογιστήριο, νομικό πρόσωπο και οργανισμό, η ευθύνη για την οικονομική επιθεώρηση του οποίου ανατέθηκε μόνιμα ή πρόσκαιρα, στα όργανα οικονομικής επιθεώρησης του στρατού.