Search form

Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ)

 

Η  χώρα  μας   αποτέλεσε  πεδίο  πολεμικών  αντιπαραθέσεων  με  ιδιαίτερη ένταση  κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα. Η κληρονομιά αυτών  ήταν  ένα τεράστιο  πλήθος  πυρομαχικών  και  πάσης  φύσης εκρηκτικών  μηχανημάτων  και μηχανισμών   εγκατεσπαρμένων στον Ελλαδικό χώρο,   γνωστά  ως   Εκρηκτικά   Κατάλοιπα Πολέμου  ή Explosives Remnants of War (ERW) στη διεθνή βιβλιογραφία, τα οποία εγκυμονούσαν μεγάλους κινδύνους για τη ζωή  αθώων πολιτών και κυρίως παιδιών, δημιουργώντας παράλληλα ισχυρή ανάσχεση στην οικονομική και κοινωνική ανάτυξη της περιφέριεας. Απέναντι σ’ αυτό το μεγάλο  κοινωνικό πρόβλημα ήταν επιτακτική η ανάγκη    συγκρότησης  μιας   κατάλληλης    Μονάδας  Μηχανικού,   προκειμένου   να αναλάβει το έργο εκκαθάρισης αυτών  των περιοχών.

Στις 29  Οκτ 53  υπεγράφη το Νομοθετικό Διάταγμα υπ’ αριθμό 2646,  με το οποίο  συστάθηκε  η  Υπηρεσία  Εκκαθαρίσεως  Ναρκοπεδίων  Ξηράς   (ΥΠ.Ε.Ν.),  η οποία συγκροτήθηκε και λειτουργούσε από το 1954  με αποστολή και αρμοδιότητες τόσο επιχειρησιακού όσο και κοινωνικού χαρακτήρα.

Στις 12  Νοε  71  υπεγράφη το Νομοθετικό Διάταγμα υπ’ αριθμό 1033,  με το οποίο η ΥΠ.Ε.Ν. μετονομάσθηκε σε Τάγμα Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς (Τ.Ε.Ν.Ξ.), με τη σημερινή του μορφή.

Το ΤΕΝΞ είναι ειδική Μονάδα  ΜΧ και υπάγεται επιχειρησιακά στο ΓΕΣ/Α1(ΔΕΠΙΧ) και διοικητικά στο  ΓΕΣ/ΔΜΧ. Η έδρα  της  Μονάδας βρίσκεται στις Αχαρνές   Αττικής,  στους   πρόποδες της  Πάρνηθας,  στο  Στρατόπεδο  «Αντγου Βασίλειου Καποτά» και επιχειρεί με τις Ομάδες Ναρκαλιείας (ΟΝ, )σε ολόκληρη  την Επικράτεια.

Η αποστολή της  Μονάδας, κοινή τόσο  στον  πόλεμο όσο  και  στην  ειρήνη, συνδυάζει τόσο το επιχειρησιακό (Σχέδιο Κωλυμάτων) όσο και κοινωνικό χαρακτήρα (εκκαθάριση περιοχών από ERW’s και σύναψη συμβάσεων με εταιρίες). Αποτελεί τη μοναδική  Υπηρεσία  στην  Ελλάδα,  που μπορεί  να  εκτελέσει  ανάλογες εργασίες  και να αποδώσει Ύποπτους Χώρους σε ελεύθερη χρήση  και κυκλοφορία.

Επιπρόσθετα,  προσωπικό  της  τελεί  σε  24ώρη ετοιμότητα,  365  ημέρες   το χρόνο, για περιστατικά Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανημάτων Μηχανισμών – Πυρομαχικών (ΕΜ/Μ-Π) (EOD) σε όλη την Επικράτεια, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Προστασίας του  Πολίτη, με  σκοπό την  απομάκρυνση κινδύνων από ERW’s, πλησίον ή εντός κατοικημένων περιοχών.

Οι απώλειες του προσωπικού κατά τη διάρκεια της εργασίας, ο αριθμός ευρημάτων  και  η  έκταση   της  γης,   που  έχει  αποδοθεί  σε  ελεύθερη  χρήση   και κυκλοφορία στη διάρκεια των 63 ετών  προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα  στην Ιστορία της Μονάδας.
ΠΕΣΟΝΤΕΣ
Σε περίοπτη θέση, στο χώρο αναφοράς της Μονάδας, βρίσκεται το μνημείο πεσόντων ναρκαλιευτών. Το μικρό καντήλι που μένει άσβηστο  χρόνια τώρα, θυμίζει στο προσωπικό του ΤΕΝΞ ότι , η ενασχόληση καθημερινά με τον κίνδυνο προσέφερε θυσία στο κοινωνικό σύνολο μέχρι σήμερα 32 νεκρούς ναρκαλιευτές (19 στρατιωτικοί και 13 υπάλληλοι) και 17 σοβαρά τραυματίες (16 στρατιωτικοί και 1 υπάλληλος)
Τα ονοματεπώνυμα των πεσόντων κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, είναι τα παρακάτω:

ΣΕΙΔ    ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    21/4/1956
ΣΤΡ    ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ    4/10/1956
ΣΤΡ    ΑΝΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    11/10/1956
ΣΕΙΔ    ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    1/4/1957
ΣΕΙΔ    ΛΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    8/5/1958
ΣΕΙΔ    ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ    15/7/1958
ΣΕΙΔ    ΤΖΗΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ    6/8/1958
ΣΤΡ    ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ    5/12/1963
ΣΤΡ    ΒΟΓΙΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ    5/9/1964
ΣΤΡ    ΛΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    5/9/1964
ΣΤΡ    ΝΤΖΟΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    5/9/1964
ΣΤΡ    ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    23/5/1968
ΣΤΡ    ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ    21/6/1972
ΣΕΙΔ    ΓΕΡΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    23/2/1974
ΣΤΡ    ΣΟΥΦΡΙΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ    25/1/1975
ΣΕΙΔ    ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    28/4/1975
ΔΝΕΑΣ    ΚΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    10/10/1975
ΣΤΡ    ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ    27/9/1979
ΣΤΡ    ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    27/9/1979
ΣΕΙΔ    ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ    26/4/1980
ΣΤΡ    ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    1/9/1980
ΣΤΡ    ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    20/7/1981
ΣΕΙΔ    ΔΟΙΝΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ    24/8/1984
ΣΕΙΔ    ΚΩΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    3/12/1984
ΣΕΙΔ    ΠΛΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    18/6/1985
ΣΤΡ    ΝΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    18/6/1985
ΣΕΙΔ    ΦΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    2/7/1986
ΣΕΙΔ    ΝΤΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    6/7/1993          Απεβίωσε το 2012
ΕΠΥ ΛΧΙΑΣ    ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    25/9/1995
ΕΠΥ ΛΧΙΑΣ    ΠΙΤΙΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ    15/6/1998
ΣΤΡ    ΠΑΛΙΒΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    15/6/1998
ΕΜΘ ΕΠΧΙΑΣ    ΞΕΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    14/6/2005
ΕΜΒΛΗΜΑ
    Το «διακριτικό σήμα  Ναρκαλιευτή» καθιερώθηκε το Φεβρουάριο του 2001 με απόφαση του ΑΣΣ. Απεικονίζει μια νάρκη, δυο σταυρωτά ξίφη που φέρουν στην άκρη της κόγχης τους ένα αστέρι στολισμένο με δάφνες. Φέρεται από όλους τους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς, Πολιτικό προσωπικό και Στρατιώτες με την ειδικότητα Ναρκαλιευτή.

 

Alt