Search form

Σχολή Μηχανικού (ΣΜΧ)
 

1. Αποστολή :

α. Η παροχή Βασικής εκπαίδευσης Μονίμων Αξιωματικών (Ανθλγών ΣΣΕ), Μονίμων Υπαξιωματικών (Λχιών ΣΜΥ) και Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματκών Μηχανικού (ΥΕΑ ΜΧ – ΠΖ – Γ).
β. Η Προκεχωρημένη εκπαίδευση των Αξκών – Ανθστών Μηχανικού.
γ. Η εκπαίδευση σε ειδικότητες των Μονίμων Υπαξιωματικών, Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) και Κληρωτών Οπλιτών.
δ. Η υλοποίηση επιμέρους στρατιωτικών εκπαιδεύσεων.
ε. Εκπόνηση μελετών, ερευνών και εφαρμογών σε όλα τα τεχνικά και τακτικά ζητήματα του Όπλου του Μηχανικού.
στ. Η υποβολή προτάσεων στη ΔΜΧ/ΓΕΣ, για την έκδοση νέων κανονισμών, τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων των κανονισμών του Όπλου που ισχύουν και επιβάλλονται από την εξέλιξη του υλικού μάχης και των μεθόδων εκπαίδευσης.

2. Η λειτουργία των εκπαιδευτικών τμημάτων προγραμματίζεται σε ετήσια βάση από το ΓΕΣ/ΔΜΧ. Στη Σχολή λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα:

Άνδρες-Γυναίκες Διοικητικοί

Α/Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
 
ΒΑΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
 
ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
 
1.  Τμήμα Λγών Αρχιτεχνιτών
 
 Λγοί
 
 Αρχιτεχνίτες
 
2.  Βασικό
 
 Ανθλγοί ΣΣΕ
 
 Διοικητικοί
 
3.  Ανθστών
 
 Ανθστές - Αλχίες
 
 Άνδρες-Γυναίκες
 Διοικητικοί
 
4.  Υπξκών ΣΜΥ
 
 Μον. Λχίες  ΣΜΥ
 
 Διοικητικοί-Τεχνικοί
 
5.

Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανημάτων/Μηχανισμών - Εξουδετέρωσης/Αντιμετώπισης
 Αυτοσχεδίων Εκρηκτικών Μηχανισμών (EOD – IEDD).

Αξκοί – Υπξκοί – ΕΜΘ (Δκοι) – ΕΠ.ΟΠ με ειδικότητα Σκαπανέα
Ναρκαλιευτή και Συνοδού Σκύλων ανίχνευσης Ε.Υ.