Search form

- 1945   Ιδρύεται ως Διεύθυνση Α3 (Οργάνωσης – Επιτελικών Καθηκόντων).

- 1953   Μετονομάζεται σε Επιτελικό Γραφείο Α3 (Οργάνωση).

- 1959   Μετονομάζεται σε 5ο Επιτελικό Γραφείο.

- 1976   Μετονομάζεται σε ΔΟΡ.

- 2017   Μετονομάζεται σε Δ1 (ΔΟΡ).