Search form

Κριτήρια - Διαδικασία Τοποθετήσεων

Βασικές αρχές

1.   Oι οπλίτες αμέσως μετά το πέρας της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης, όπως αυτή καθορίζεται από τις σχετικές δγες του ΓΕΣ, τοποθετούνται σε Μονάδες Εκστρατείας της Θράκης, των νήσων Ανατολικού Αιγαίου, των Δωδεκανήσων, της Κρήτης, της Μακεδονίας, Ηπείρου, καθώς και σε Μονάδες Προκάλυψης της μεθορίου, της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης.

2.   Η διαδικασία τοποθέτησης-μετάθεσης των οπλιτών διέπεται και μοριοδοτείται με βάση:

     α.   Υπηρεσιακά Κριτήρια (Λαμβάνονται υπόψη για την τοποθέτηση και τη μετάθεση).

     β.   Οικονομικά - Κοινωνικά Κριτήρια (Λαμβάνονται υπόψη για την τοποθέτηση και τη μετάθεση).

     γ.    Αντικειμενικά Κριτήρια (Λαμβάνονται υπόψη μόνο στη μετάθεση).

3.     Οι μεταθέσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

4.   Τακτικές μεταθέσεις δικαιούνται οι οπλίτες που έχουν συλλέξει, κατά τη διάρκεια της τουλάχιστον πεντάμηνης υπηρεσίας τους σε Μονάδες της 1ης παραγράφου, εκείνο των αριθμό μορίων, που κάθε φορά το ΓΕΣ καθορίζει για κάθε ΕΣΣΟ.

5.   Έκτακτες μεταθέσεις υλοποιούνται οποτεδήποτε εφόσον συντρέχουν οι προυποθέσεις που ορίζει ο Ν.4361/16 Άρθρο 3 παρ.10.