Search form

Προμήθεια ορθοπεδικών υλικών

Προμήθεια ορθοπεδικών υλικών

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, με Αριθμός Διακήρυξης: 107/2022 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 163077), ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια ορθοπεδικών υλικών CPV: 33141700-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατό χιλιάδων ευρω (100.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα