Search form

Κατασκευές Στρατιωτικών Έργων [«Κατασκευή και εν Συνεχεία Υποστήριξη Εξομοιωτή Ελεύθερης Πτώσης (Αεροσήραγγα)»]

  • Κεντρική Σελίδα
  • /
  • Κατασκευές Στρατιωτικών Έργων [«Κατασκευή και εν Συνεχεία Υποστήριξη Εξομοιωτή Ελεύθερης Πτώσης (Αεροσήραγγα)»]
Κατασκευές Στρατιωτικών Έργων [«Κατασκευή και εν Συνεχεία Υποστήριξη Εξομοιωτή Ελεύθερης Πτώσης (Αεροσήραγγα)»]

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ προκηρύσσει Δημόσιο, Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΤΩΣΗΣ (ΑΕΡΟΣΗΡΑΓΓΑ)».
Κωδικός ΝUTS: EL306 – Δυτική Αττική
CPV: 45216200-6: Κατασκευαστικές εργασίες για στρατιωτικά κτίρια και εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα