Search form

Προσωρινές Οδηγίες Αναγνώρισης Χρόνου Υπηρεσίας στο Διπλάσιο

Ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο έκδοσης της με Αρ.Πρωτ:Φ10042/οικ.13567/329/8 Ιουν 18/Εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ:7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46) που αφορά σε παροχή συμπληρωματικών οδηγιών, αναφορικά με τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών για την αναγνώριση χρόνων υπηρεσίας στο διπλάσιο και των σχετικών κρατήσεων των στελεχών των ΕΔ, το ΓΕΣ αιτήθηκε από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, την παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων επί της υπόψη εγκυκλίου, προκειμένου να προβεί στην έκδοση διαταγής για την πλήρη και σαφή ενημέρωση του στρατιωτικού προσωπικού καθώς και την υλοποίηση των διαλαμβανόμενων σε αυτή. Μέχρι την έκδοση νεότερης διαταγής καθορίζονται τα κάτωθι: