Search form

Προσωρινές Οδηγίες Αναγνώρισης Χρόνου Υ- πηρεσίας στο Διπλάσιο

  • Κεντρική Σελίδα
  • /
  • Προσωρινές Οδηγίες Αναγνώρισης Χρόνου Υ- πηρεσίας στο Διπλάσιο

Ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο έκδοσης της με Αρ.Πρωτ:Φ10042/οικ.13567/329/8 Ιουν 18/Εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ:7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46) που αφορά σε παροχή συμπληρωματικών οδηγιών, αναφορικά με τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών για την αναγνώριση χρόνων υπηρεσίας στο διπλάσιο και των σχετικών κρατήσεων των στελεχών των ΕΔ, το ΓΕΣ αιτήθηκε από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, την παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων επί της υπόψη εγκυκλίου, προκειμένου να προβεί στην έκδοση διαταγής για την πλήρη και σαφή ενημέρωση του στρατιωτικού προσω- πικού καθώς και την υλοποίηση των διαλαμβανόμε- νων σε αυτή.


Μέχρι την έκδοση νεότερης διαταγής καθορίζονται τα κάτωθι:
α. Αναστολή παρακράτησης των δόσεων, με την μισθοδοσία μηνός Σεπ 18, οι οποίες υπολογίστηκαν για την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο, με βάση τις συντάξιμες αποδοχές που λάμβανε το ενδιαφερόμενο στέλεχος κατά την ημερομηνία υποβολής του αντίστοιχου αιτήματος του και όχι με βάση τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν κατά τον χρόνο που παρασχέθηκε η εν λόγω υπηρεσία.
β. Σε περίπτωση που τα ενδιαφερόμενα στελέχη δεν επιθυμούν την αναστολή παρακράτησης των ήδη υφιστάμενων δόσεων από την μισθοδοσία τους, απαι- τείται η υποβολή σχετικής αίτησής τους, μέσω της Μονάδας-Υπηρεσίας υπαγωγής τους, στο ΟΛΚΕΣ, με κοινοποίηση στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/4β, το αργότερο έως 30 Ιουλ 18.


Επισημαίνεται ότι για του καταταγέντες στις Ε.Δ μέχρι και την 30-09-1990, οι προαναφερόμενοι διπλοί χρόνοι ασφάλισης αναγνωρίζονται χωρίς την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.