Απαιτείται η ενεργοποίηση Javascript
 
 

34 Μ/Κ ΤΑΞ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Σύνθεση μακεδονικής ασπίδας με ξίφος και μακεδονικό δόρυ (σάρισα). Συμβολίζει την επιθετική ορμή και τη σθεναρή άμυνα της μακεδονικής φάλαγγας, χαρακτηριστικά απόλυτα ταυτισμένα στη δομή και τη δράση της Μ/Κ Ταξιαρχίας.

ΡΗΤΟ: "ΑΝΙΚΗΤΟΣ ΕΙ" (Είσαι ανίκητος).

Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι κεφ. 14

Χρησμός του Μαντείου των Δελφών στον Μέγα Αλέξανδρο, οποίος προκάλεσε αισθήματα αυτοπεποίθησης, αισιοδοξίας και πίστης στο ανίκητο του στρατού του.

15-12-2014

Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων για πρόσληψη ως «ωροµίσθιο διδακτικό προσωπικό» µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, στη Σχολή Τοπογραφίας της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), από 01 Σεπ 14 έως 31 Ιουλ 15.